Artigos

 Domain has exceeded the max defers and failures per hour allowed. Message discarded.

Ukoliko prilikom slanja dobijete povratnu poruku naslova "Mail delivery failed: returning message...

 Google mi označava mailove kao spam

U slučaju da vam Gmail poruke umjesto pod Pristigla pošta sprema u Neželjena pošta preporučamo da...

 Kako mogu podesiti automatsko arhiviranje e-mailova na Outlooku

Namještanje automatskog arhiviranja u Microsoft Outlooku je prilično jednostavno. Otvorite Vaš...

 Microsoft Outlook 2003

Pokrenite Microsoft Outlook program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vas pitati da li...

 Microsoft Outlook 2007

Pokrenite Microsoft Outlook 2007 program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vas pitati...

 Microsoft Outlook 2010

Pokrenite Microsoft Outlook 2010 program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vam ponuditi...

 Nestali su mi IMAP folderi

Ukoliko se putem WebMaila, Outlooka ili drugog IMAP klijenta na svojoj e-mail adresi kreirali...

 Outlook Express

U Vašem Outlook Express-u na traci s alatima u izborniku Tools odaberite opciju Accounts....

 SMTP autentikacija: što je i kako je uključiti.

SMTP autentikacija je način autoriziranja korisnika prilikom slanja e-maila preko Hosting Centar...

 Windows Live Mail

Pokrenite Windows Live Mail te u glavnim izborniku odaberete Accounts te zatim kliknite...

 Što je greylisting?

Greylisting je mogućnost rada mail servera na način da svaki dolazni mail inicijalno privremeno...

 Želim mailove svoje domene primati kroz Gmail

Ukoliko želite kroz Gmail primati i slati mailove Vaše domene (recimo hostingcentar.com) potrebno...