Članci

 Pregled opcija

Za sve dedicirane servere kroz korisničku zonu je dostupno nekoliko opcija za upravljanje...

 Reboot servera

Reboot servera je moguće pokrenuti putem Reboot opcije:Dostupne opcije za reboot servera su:...

 Pokretanje reinstalacije servera

Prilikom pokretanja reinstalacije servera potrebno je odabrati nužne opcije:Reinstalaciju je...

 Pokretanje reinstalacije servera putem VNC-a

Za reinstalaciju putem VNC opcije potreban Vam je VNC preglednik (poput Ultra VNC). Zatim je...

 Pokretanje servera u Rescue načinu rada

Rescue način rada omogućava pristup Vašem serveru i podacima u slučaju problema sa serverom,...

 Reverse DNS entries

Putem ove opcije moguće je postaviti reversne DNS (PTR) zapise za javne IP adrese servera (modul...

 Pregled prometa dediciranog servera

Za pregled prometa dediciranog servera potrebno je odabrati željeni period za kojeg želimo...