Kategorien

Centova Cast (3)

Sadržaji povezani uz Centova Cast streaming

cPanel (14)

Sve o korištenju cPanel sučelja i njegovih opcija

Dedicirani serveri (7)

Opis dostupnih opcija za upravljanje dediciranim serverom

Domene (10)

Sve o domenama, domenskim poslužiteljima i sl.

E-mail (12)

Sve o kreiranju, postavljanju i ostalime oko e-maila

FTP (1)

Sadržaji povezani uz FTP protokol

Linux (1)

Sadržaji povezani uz linux web servere

MySQL (1)

Sadržaji povezani uz MySQL baze podataka

WHM (3)

Sve za reseller i dedicirane korisnike

Windows (1)

Sadržaji povezani uz Windows web servere

Populärste

 Što je DNS?

DNS (eng. Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem...

 Microsoft Outlook 2010

Pokrenite Microsoft Outlook 2010 program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vam ponuditi...

 Microsoft Outlook 2007

Pokrenite Microsoft Outlook 2007 program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vas pitati...

 Kako mogu podesiti automatsko arhiviranje e-mailova na Outlooku

Namještanje automatskog arhiviranja u Microsoft Outlooku je prilično jednostavno. Otvorite Vaš...

 Outlook Express

U Vašem Outlook Express-u na traci s alatima u izborniku Tools odaberite opciju Accounts....