Outlook Express

U Vašem Outlook Express-u na traci s alatima u izborniku Tools odaberite opciju Accounts.

Ukoliko nemate postavljenih e-mail adresa u Outlook Expressu, lijevi dio prozora će biti prazan kao na primjeru. Da biste dodali e-mail adresu za korištenje u Outlook Expressu, u izborniku Internet Accounts odaberite tabulator Mail, te zatim sa desne strane u izborniku Add odaberite opciju Mail

U prvom koraku trebate upisati Display name. Tekst kojeg tu upišete biti će vidljim primatelju kao ime pošiljatelja. Nakon toga kliknete na Next.

Kao E-mail address trebate upisati Vašu e-mail adresu koju ste kreirali u CPanel/HELM administraciji. Nakon toga kliknete na Next.

Vaš Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server je uvijek jednak imenu Vaše domene ( bez www. ). Ukoliko postavite krivi POP3 server nećete moći primati e-mailove.
Outgoing mail (SMTP) server je odlazni mail server preko kojeg ćete slati mail. Tu upišite mail.vas_isp.hr (dakle mail.t-com.hr ukoliko se na Internet spajate preko T-Coma, mail.iskon.hr, mail.globalnet.hr, mail.vodatel.hr, mail.carnet.hr itd.) Ukoliko ne znate ime odlaznog mail servera. možete ga saznati tako da kontaktirate tehničku podršku Vašeg ISP providera.
Kao SMTP server možete također koristiti i server mail.domena.hr (gdje domena.hr zamijenite sa imenom Vaše domene, bez www. ) iako to NE PREPORUČAMO.

Pod Account name trebate upisati korisničko ime za provjeru e-maila. Ovo korisničko ime je uvijek jednako e-mail adresi koju ste kreirali u CPanel/HELM administraciji i nema dodirnih točaka sa korisničkim imenom i lozinkom za ftp pristup i pristup CPanel/HELM sučelju.
Kao Password upišite lozinku koju ste upisali kod kreiranja e-mail adrese.

U zadnjem Vam koraku Outlook Express javi da ste uspješno kreirali e-mail račun. Klikom na Finish završite kreiranje e-mail računa.

Nakon što ste kreirali e-mail račun, isti će se pojaviti (zajedno sa ostalima koje imate kreirano u Outlook Expressu) na lijevoj strani. Da biste postavili dodatne opcije za e-mail račune možete označiti željeni e-mail račun i kliknuti na Properties, ili dvostruko kliknuti na željeni e-mail račun.

U kartici Servers, ukoliko koristite domena.hr kao Outgoing mail (SMTP), trebate uključiti opciju My server requires authentication, te kliknuti na Settings kako biste postavili dodatne postavke obješnjene u sljedećem koraku.

U ovom koraku trebate kao Logon information postaviti prvu opciju Use same settings as my incomming mail server. Na kraju kliknite OK kako biste se vratili na prethodni korak

U prvi tekstualni okvir, kao ime mail accounta možete upisati tekst koji će Vam omogućiti lakše razlikovanje e-mail računa ukoliko ih imate nekoliko. Navedeni tekst biti će vidljiv samo Vama.

U zadnjem tabulatoru Advanced možete postaviti opciju za brisanje poruka sa servera. Ukoliko za određenu e-mail adresu primate mail na više računala, ili ukoliko često koristite WebMail, ovdje trebate uključiti opciju Leave a copy of messages on server, jer e-mail klijenti kada prime mail sve primljene poruke izbrišu sa servera. Također, kako Vam se e-mail sandučić ne bi brzo napunio sa porukama, možete uključiti dodatnu opciju Remove from server after XX days.

NAPOMENA: Za određene korisnike (trenutno ISKON ADSL korisnici - listopad 2011.)  u slučaju problema i nekogućnosti slanja mailova nakon postavljanja navedenih postavki, potrebno je na ovoj kartici SMTP port promijeniti iz 25 u 26.

  • 287 Los Usuarios han Encontrado Esto Útil
¿Fue útil la respuesta?

Artículos Relacionados

Microsoft Outlook 2003

Pokrenite Microsoft Outlook program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vas pitati da li...

Google mi označava mailove kao spam

U slučaju da vam Gmail poruke umjesto pod Pristigla pošta sprema u Neželjena pošta preporučamo da...

Microsoft Outlook 2007

Pokrenite Microsoft Outlook 2007 program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vas pitati...

Nestali su mi IMAP folderi

Ukoliko se putem WebMaila, Outlooka ili drugog IMAP klijenta na svojoj e-mail adresi kreirali...

SMTP autentikacija: što je i kako je uključiti.

SMTP autentikacija je način autoriziranja korisnika prilikom slanja e-maila preko Hosting Centar...