Kreiranje e-mail adresa

Mail meni cPanela sadrži sljedeće opcije za administraciju e-mail adresa i ostalih funkcija za Vašu domenu.
Za pregled, dodavanje, izmjenu i brisanje postojećih e-mail adresa trebate kliknuti na Email Accounts.

Za kreiranje e-mail adrese potrebno je upisati tražene podatke. Ukoliko Vaš hosting paket ima podešeno više parkiranih domena, dodatnih domena ili poddomena, iste će biti dostupne u padajućem meniju. Moguće je podesiti odvojene e-mail adrese za sve domene koje koristite unutar Vašeg hosting paketa.

Pod Email trebate upisati proizvan tekst (bez hrvatskih dijakritičkih znakova, razmaka i sl.) dok se u padajućem meniju nakon znaka @ nalaze sve domene (parkirane, addon i poddomene) koje imate aktivirane na svom hosting paketu.
Pod Password upišete željenu lozinku. Preporučamo da koristite Password Generator opciju kako biste kreirali sigurne lozinke za Vaše e-mail adrese
Kao Quota možete upisati željenu vrijednost za maksimalnu veličinu e-mail sandučića.
NAPOMENA: ukoliko stavite npr. 10 Mb, nikada nećete moći primiti mail veći od tih 10 Mb. Bolja je opcija ostaviti podrazumijevanu vrijednost od 250 Mb, ili odabrati opciju unlimited jer su na taj način sve e-mail adrese zajedno ograničene veličinom hosting paketa.

Nakon uspješnog kreiranje nove e-mail adrese dobiti ćete potvrdu.

NAPOMENA: ukoliko ste prešlu quotu Vašeg hosting paketa, nećete moći kreirati nove e-mail adrese - u tom slučaju morate prvo isprazniti zapunjenost e-mail sandučića.

U nastavku stranice nalazi se popis već kreiranih e-mail adresa u Vašem hosting paketu.

  • 123 Пользователи нашли это полезным
Помог ли вам данный ответ?

Связанные статьи

Treba mi lozinka za cPanel

Ukoliko Vam je potrebna cPanel lozinka za izmjenu stranica ili da ju prosljedite web masteru,...

Zaboravio sam cPanel lozinku

Ukoliko ste zaboravili lozinku za Vašu domenu li neku od usluga koje koristite kod nas, proces...

Addon domene

Dodatne domene su domene koje "ne dijele" istu web stranicu kao i osnovna domena. Npr. ukoliko...

Parkirane domene

Parkirane domene su domene koje "dijele" istu web stranicu kao i osnovna domena. Npr. ukoliko...

MySQL baze podataka

Klikom na MySQL databases možete upravljati MySQL bazama.Prilikom kreiranja nove baze morate...