MySQL baze podataka

Klikom na MySQL databases možete upravljati MySQL bazama.
Prilikom kreiranja nove baze morate prvo kreirati bazu upisom imebaze (prema gornjem primjeru) u polje New Database i kliknuti na Create Database. Ime kreirane baze podataka koje trebate koristiti u svojim skriptama će biti [cpanel_korisničko_ime][znak _][ime_koje_ste_upisali]. Prema gornjem primjeru hostingc_imebaze. Isto ime smije sadržavati samo alfanumeričke znakove bez dijakritičkih znakova.

Nakon toga trebate još kreirati i MySQL korisnka i dati mu prava da koristi bazu podataka.

MySQL korisničko ime može imati max 7 znakova i smije sadržavati samo alfanumeričke znakove bez dijakritičkih znakova. Nakon uspješnog kreiranja MySQL korisnika dobije se potvrdna poruka

Napomena: poruka sadrži mali pogrešku što će biti vidljivo kasnije. Stvarno kreirano korisničko ime ima sintaksu kao i baza podataka, dakle [cpanel_korisničko_ime][znak _][ime_koje_ste_upisali].

Zadnji korak je omogućiti kreiranom MySQL korisniku da pristupa MySQL bazi podataka. Potrebno je pod Add user to database odabrati bazu i korisnika i kliknuti Add. Na sljedećem ekranu potrebno je dodati potrebne privilegije (ili jednostavno kliknuti na All privileges).

Također, pristup MySQL serveru je moguć samo sa lokalnog servera. Za pristup izvana morate u Remote MySQL dodati IP adresu računala sa kojeg se želite spajati. (Napomena: određeni serveri imaju i firewall koji ne propušta takve konekcije izvana. U takvom slučaju molim kreirajte ticket)

  • 153 Korisnici kojima je ovaj odgovor pomogao
Dali vam je pomogao ovaj odgovor?

Povezani članci

Treba mi lozinka za cPanel

Ukoliko Vam je potrebna cPanel lozinka za izmjenu stranica ili da ju prosljedite web masteru,...

Zaboravio sam cPanel lozinku

Ukoliko ste zaboravili lozinku za Vašu domenu li neku od usluga koje koristite kod nas, proces...

Addon domene

Dodatne domene su domene koje "ne dijele" istu web stranicu kao i osnovna domena. Npr. ukoliko...

Parkirane domene

Parkirane domene su domene koje "dijele" istu web stranicu kao i osnovna domena. Npr. ukoliko...

Anti Spam zaštita (SpamAssassin)

Klikom na SpamAssassin iz glavnom mail menija možete dodatno podesiti anti spam zaštitu na...