Kreiranje korisničkih računa

Prvi korak u postavljanu nove domene/korisničkog računa na naše servere je kreiranje korisničkog računa za domenu na serveru. Kreiranje se obavlja u WHM sučelju opcijom Create a New Account iz Account Functions grupe:

Za uspješno kreiranje korisničkog računa/domene na serveru potrebno je ispuniti osnovne podatke, poput imena domene, korisničkog imena (smije biti max. 8 znakova, samo alfanumerički znakovi bez dijakritičkih, i ne može početi s brojem), lozinke, te kontakt e-mail adrese za domenu (na navedenu adresu će se slati sve obavijesti o prekoračenju korištenja prostora i sl).
Dodatno je potrebno odabrati hosting paket koji definira limite za korisnički račun kojeg upravo kreiramo. Ovisno o postavkama moguće je koristiti serverske pakete (točnije hosting paketi koji su u našoj standardnoj ponudi, ili kreirati svoje pakete )

Desno od ove forme nalazi se prikaz trenutno iskorištenih resursa:

Nakon uspješnog kreiranja korisičkog računa, dobije se donja poruka (ista se, sa skrivenom lozinkom radi sigurnosti, šalje na kontakt mail resellera):

  • 115 Korisnici kojima je ovaj odgovor pomogao
Dali vam je pomogao ovaj odgovor?

Povezani članci

Login u WHM sučelje

Reseller korisnici imaju mogućnost samostalnog kreiranja korisničkih računa na serverima. Sučelje...

Editiranje DNS zona

Neki naši reselleri koriste kombinaciju Windows i Linux servera, te u je takvom slučaju potrebno...