Kategóriák

Centova Cast (0)

Sadržaji povezani uz Centova Cast streaming

cPanel (14)

Sve o korištenju cPanel sučelja i njegovih opcija

Dedicirani serveri (7)

Opis dostupnih opcija za upravljanje dediciranim serverom

Domene (10)

Sve o domenama, domenskim poslužiteljima i sl.

E-mail (10)

Sve o kreiranju, postavljanju i ostalime oko e-maila

FTP (1)

Sadržaji povezani uz FTP protokol

Linux (1)

Sadržaji povezani uz linux web servere

MySQL (1)

Sadržaji povezani uz MySQL baze podataka

WHM (3)

Sve za reseller i dedicirane korisnike

Windows (0)

Sadržaji povezani uz Windows web servere

Legnépszerűbb cikkek

 Microsoft Outlook 2010

Pokrenite Microsoft Outlook 2010 program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vam ponuditi...

 Microsoft Outlook 2007

Pokrenite Microsoft Outlook 2007 program. Ukoliko ga pokrećete po prvi put, odmah će Vas pitati...

 Outlook Express

U Vašem Outlook Express-u na traci s alatima u izborniku Tools odaberite opciju Accounts....

 Što je DNS?

DNS (eng. Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem...

 Kreiranje e-mail adresa

Mail meni cPanela sadrži sljedeće opcije za administraciju e-mail adresa i ostalih funkcija za...