Spajanja na MySQL servere izvana

Ukoliko trebate konekciju prema svojoj MySQL bazi na našim hosting serverima izvana morate obratiti pažnju na dvije osnovne stvari:

1. Svi naši serveri imaju instaliran firewall koji ne dozovljava konekcije izvana na "nestandardne" servise (dakle TCP portovi 20, 21, 25, 80, 110, 143, 443, 465, 995, 2082, 2083, 2087, 2095, 2096 su jedni koji su otvoreni po defaultu i prema cijelom Internetu). Ukoliko trebate konekciju na MySQL morate kontaktirati našu tehničku podršku da Vam se otvori potreban port (3306 za MySQL, 1433 prema vani za MSSQL i sl.). Uvijet za otvaranje portova na firewallu je fiksna IP adresa (ne dyndns.org ime) te ukoliko ju nemate ne postoji nikakva mogućnost da se portovi otvore.
2. Nakon što je omogućen pristup izvana morate u cPanelu dati mogućnost MySQL korisniku da se spaja na bazu izvana. To možete napraviti u cPanelu (MySQL meni > Access host za cPanel x2 temu ili Databases > Remote MySQL za cPanel x3 temu).

  • 0 Korisnici kojima je ovaj odgovor pomogao
Dali vam je pomogao ovaj odgovor?