Problemi sa certifikatom na iOS uređajima

evidentiran je problem sa certifikatima na iOS uređajima (najviše Iphone uređaja) gdje uređaj javlja da nije moguzće potvrditi identitet servera (cannot verify server identity).Problem se pojavljuje nakon promjene/obnove certifikata.  Najbrže rješenje je isključiti SSL za dolazne i odlazne mailova, na određenom broju uređaja pomaže ... Pročitaj više »

5th Jul 2017